Enamesinevad häired

Isiksushäired

Isiksushäire on mõtte-, taju- ja käitumisviis, mis erineb tugevasti ühiskonnas ootuspärastest normidest ega muutu ajas tuntavalt. Isiksusest saab isiksushäire siis, kui selle tõttu ei suuda inimene enam piisaval määral kohaneda konkreetse olukorraga ning see tekitab pingeid ja toimetulekuprobleeme.
On olemas palju erinevaid isiksushäire tüüpe. Sõltuvalt tüübist võib inimene jätta mulje, et ta on imelik ja veider, üliemotsionaalne ja tujukas või murelik ja närviline. Näiteks inimesed, kellel on piirialane isiksushäire, kardavad hülgamist ja kannatavad äärmuslike meeleolukõikumiste käes. Sedalaadi isiksushäire korral esineb sageli impulsiivset käitumist, näiteks psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamist ja enesetapukatseid, mida tuleb kindlasti püüda kontrolli alla saada.

Isiksushäired algavad üldjuhul noorukieas või varajases täiskasvanueas ning võivad – kuid ei pruugi – sõltuvalt konkreetsest häirest aja jooksul leeveneda. Isiksushäired mõjutavad tugevasti inimese suhteid pere ja sõpradega ning võivad raskendada toimetulekut igapäevaeluga.
Piirialane isiksushäire
Piirialast isiksushäiret seostatakse kõikuva meeleolu ja ebastabiilse käitumisega, mis võivad tugevasti mõjutada inimese igapäevaelu.
Haigel esineb äärmusliku ja ebastabiilse meeleolu ning käitumise ja moonutatud minapildiga perioode.
Selle tagajärjel võib ta käituda impulsiivselt ning võivad tekkida probleemid pere ja sõpradega, mis omakorda mõjutavad tema toimetulekut igapäevaeluga.

Piirialane isiksushäire on raske seisund, mida seostatakse enesevigastamise ja enesetapukatsetega. Kuni kümnendik selle häirega inimestest teeb enesetapu.

Haiguse sümptomid
Piirialase isiksushäirega inimene on tundlik tema ümber toimuvate muudatuste suhtes ning võib neile reageerida teravalt ja põhjendamatult. Näiteks võib ta karta, et lähedased hülgavad ta. Kui keegi, keda ta ootab, jääb mõne minuti hiljaks, võivad tema tunded selle inimese suhtes muutuda kiiresti tugevast kiindumusest vihkamiseks. Selline äärmuslikkus kajastub ka tema maailmapildis, mille järgi on asjad ja inimesed – sealhulgas tema ise – kas läbinisti head või halvad.
Sageli ei suuda piirialase isiksushäirega inimene jõuda selgusele oma minas, nad muudavad ühtäkki oma elueesmärke, seisukohti karjääri ja väärtuste suhtes ning arvamusi sõpradest.Ta võib käituda impulsiivselt ja sageli ka riskantselt, näiteks kulutada mõõdutundetult raha, olla autot juhtides hooletu ja kuritarvitada psühhoaktiivseid aineid. Ta võib tunda tugevat ja põhjendamatut viha või tühjustunnet ning harv pole ka enesevigastamine. Piirialase isiksushäirega inimene võib tunda ka masendust ja ärevust.

Fakte piirialase Isiksushäire kohta
Seda esineb meeste ja naiste seas enam-vähem võrdselt, kuid kaldub naistel avalduma raskemas vormis.
Piirialase isiksushäire sümptomid tekivad enamasti noorukieas. Kõige probleemsem ja keerulisem on see noortel täiskasvanutel ning sageli muutub vanemaks saades kergemaks. Sümptomeid võib esineda kogu elu, aga enamikul selle häirega inimestest on ajaks, kui nad jõuavad 30. ja 40. eluaastatesse, stabiilne töö ja kodune elu.
Piirialase isiksushäirega inimesed on emotsionaalselt ja funktsionaalselt ebastabiilsed ning see on nende pereliikmete jaoks väga koormav. Meeleolumuutused tekitavad pingeid nii haigele endale kui ka tema lähedastele, kellel võivad seetõttu samuti tekkida vaimse tervise  probleemid.
Inimesed, kes arvavad, et neil endil või nende lähedastel esinevad piirialase isiksushäire sümptomid, peaksid pöörduma abi ja nõu saamiseks oma arsti poole.

Diagnoosimine ja ravi
Piirialase isiksushäire diagnoosib vaimse tervise spetsialist, kes küsitleb patsienti ning arutab temaga sümptomeid ja haiguslugu.
Selle häire korral võib abi olla psühhoteraapiast: näiteks õpetab see inimesele, kuidas teistega lävida ning oma mõtteid ja tundeid oskuslikumalt väljendada. Samuti võib olla hea mõte pakkuda ka haige hooldajatele ja pereliikmetele teraapiat ja nõustamist selle kohta, kuidas piirialase isiksushäirega inimeste eest paremini hoolitseda. Seda häiret ei osata välja ravida, kuid selle all kannatanute olukord on kümne aasta pärast paranenud ning nad suudavad täita töökohustusi ja hoida suhteid teiste inimestega.

Why Choose Us

No two days are the same here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Certified Care
We are certified by the National Senior Care Association
Great Staff
Our carers respond every time with a big warm smile.
Safety
We can provide for our lorem ipsum dolor sit amet nisi.
Experience
Because the most important lorem ipsum dolor sit amet.
Activities
Different daily activities that help lorem ipsum dolor sit.
Great Staff

Our Carers

Our carers love what they do, and that's what makes them so special.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

0
Senior Services
0 +
Physicians & Nurses
0 +
Happy Seniors
0 +
Years of Experience