Enamesinevad häired

Posttraumaatiline stressihäire​

Posttraumaatiline stressihäire (PTSH) tekib osal inimestest pärast traumaatilist läbielamist.
PTSH kõige sagedam põhjus on lähedase surm, kuid see võib tekkida ka muude hirmutavate läbielamiste, näiteks seksuaalse või füüsilise vägivalla, loodus- või liiklusõnnetuse tagajärjel.  PTSH võib tekkida, kui inimene ise on kogenud traumeerivat sündmust või on seda pealt näinud, aga ka siis, kui see on juhtunud tema pereliikme või sõbraga.
PTSH on raske ja alaravitud häire, mis võib ilmneda igas vanuses ning mõjutada inimese elu mitmel moel nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult.

Fakte posttraumaatilise stressihäire kohta
Posttraumaatiline stressihäire (PTSH) tekib osal inimestel pärast traumeeriva sündmuse, näiteks lähedase surma, seksuaalse või kehalise vägivalla, sõja, loodus- või liiklusõnnetuse kogemist, pealtnägemist või sellest kuulmist. PTSH võib tugevasti mõjutada inimese elu mitmel moel nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult, aga ka ühiskonda tervikuna.
PTSH-ga inimestel võib esineda selliseid ilminguid nagu painavad mälu- ja kujutluspildid, enesesüüdistamine, suutmatus tunda rõõmu, muutused emotsionaalsetes reaktsioonides (nt ärrituvus, hooletus) ning nad võivad igati püüda vältida kõike, mis meenutab neile traumaatilist sündmust.

PTSH sümptomid
1.Trauma korduv läbielamine – pidevad mälupildid, painavad unenäod ja eredad kujutluspildid

2.Vältimissoov – püüe vältida traumat meenutavaid mõtteid, tundeid, esemeid, inimesi või kohti

3.Negatiivsed mõtted ja tunded – liialdatult negatiivne arvamus iseendast või ümbritsevast, häbi- või süütunne, emotsionaalne tuimus, võõrandumine ja raskused trauma üksikasjade meenutamisel

4.Muutused emotsionaalsetes või erutusreaktsioonides – ärrituvus, pidev valvsusseisund, mõtlematu käitumine, unehäired ja keskendumisraskused

5.PTSH sümptomid varieeruvad inimeseti. Osal inimestel esineb peamiselt ühte liiki, teistel aga eri liiki sümptomeid. Samuti võib olla erinev sümptomite ajastus – üldjuhul avalduvad PTSH sümptomid vahetult pärast traumaatilist läbielamist, kuid vahel alles kuude või isegi aastate pärast.

70% inimestest kogeb elu jooksul mõnda traumeerivat sündmust, kuid suurem osa taastub probleemideta.
Ligikaudu 3,9%maailma elanikkonnast kogeb elu jooksul PTSH-d. Umbes 5,6%-l traumeeriva olukorraga kokku puutunud inimestest tekib PTSH.
epidemioloogia ja haiguskoormus
PTSH-d esineb naistel kaks korda sagedamini kui meestel ning seda tuleb rohkem ette suurema kui väiksema sissetulekuga riikides. PTSH esinemissagedus on suurem sõjaveteranide ja teiste seas, kellel on oma töö tõttu suurem risk puutuda kokku traumaatiliste sündmustega (nt politseinikud, tuletõrjujad ja kiirabitöötajad).
Mõned PTSH-ga inimesed paranevad sellest kiiresti, samas kui teistel esineb sümptomeid lausa aastaid. PTSH võib tugevasti mõjutada mitmeid eluvaldkondi, sealhulgas lähi- ja sõprussuhteid, teistega lävimist, laste kasvatamist, toimetulekut rahaasjadega, õppeedukust ning töötulemusi.

Fakte Posttraumaatilise Stressihäire kohta
PTSH võib ilmneda igas vanuses ja isegi väikestel lastel.
See häire võib tugevasti mõjutada lähi- ja sõprussuhteid, teistega lävimist, laste kasvatamist, toimetulekut rahaasjadega, õppeedukust ning töötulemusi.2
Inimesed, kes arvavad, et neil endil või nende lähedastel esinevad PTSH sümptomid, peaksid pöörduma abi ja nõu saamiseks oma arsti poole.

Diagnoosimine ja ravi
PTSH diagnoosimiseks küsitletakse patsienti või vanemaid. PTSH sarnaneb sümptomite poolest sageli teiste häiretega (näiteks depressioon) ja seetõttu võib PTSH jääda diagnoosimata või võidakse panna vale diagnoos.      PTSH ja depressioon erinevad peamiselt selle poolest, et esimesel juhul on eeltingimuseks kokkupuude traumeeriva sündmusega.
PTSH ravis kasutatakse peamiselt psühhoteraapiat – inimese vajadustega kohandatud käitumuslik ja emotsionaalne tugi, mida pakuvad spetsialistid – ja vahel ka ravimeid. Ravi alustamisega hilinemine võib viia kehvema ravitulemuseni. Varajane diagnoosimine ja ravi on PTSH-ga inimeste jaoks väga tähtis.

 

Why Choose Us

No two days are the same here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Certified Care
We are certified by the National Senior Care Association
Great Staff
Our carers respond every time with a big warm smile.
Safety
We can provide for our lorem ipsum dolor sit amet nisi.
Experience
Because the most important lorem ipsum dolor sit amet.
Activities
Different daily activities that help lorem ipsum dolor sit.
Great Staff

Our Carers

Our carers love what they do, and that's what makes them so special.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

0
Senior Services
0 +
Physicians & Nurses
0 +
Happy Seniors
0 +
Years of Experience