Skip to content
Menu

Meie inimesed

Juhatus

EPill juhatuse koosseisus on 6 liiget. Juhatuse liikmete huvid hõlmavad valmidust seista inimeste eest, kes seda vajavad, psüühikahäiretega inimeste elukeskkonna parandamist lähtuvalt targa kogukonna kontseptsioonist, kogemuslugude ja nende vahendamise erilist huvi, ravikvaliteedi ja teenuste parandamist, inimõiguste eest seismist, teadlikkuse tõstmist ning oma kogemuste jagamist.

Liina Käär

juhatuse liige

Olen Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala doktorant ning minu peamiseks huviks ja uurimisteemaks on intellektipuude ja psüühikahäiretega inimesed ja nende kaasatus ühiskonda. Olen varasemalt õppinud nii sotsiaaltööd, sotsioloogiat kui ka turismi, mis on minus tekitanud huvi erinevate teemade seostamise vastu ehk näiteks kui ligipääsetavad on turismiteenused intellektipuuetega ja psüühikahäiretega inimestele.

Juhatuse liikmena on minu peamiseks eesmärgiks uurida ja leida võimalusi kuidas muuta ühiskonda sallivamaks ning vähendada psüühikahäiretega inimeste stigmatiseerimist.

Mul on endal isiklik kogemus depressiooniga. Kuna ma töötan ka Tõstamaa mõisas giidina, siis teen aeg-ajalt ekskursioone erivajadustega inimestele, sh psüühikahäiretega inimestele.

Lenne Lillepuu

tegevjuht/juhatuse esinaine

Igaühel on õigus tunda end aktsepteerituna, toetatuna ja väärtustatuna. Inimõiguste eest seismine on olnud mõjukas jõud kogu mu elu ja peaaegu 20-aastase rahvusvahelise karjääri vältel – olgu selleks seisak naiste õiguste eest akadeemias, teadlaste õiguste nimel või minu enda õiguste eest. Mul on isiklik kogemus ärevuse ja depressiooniga. See oli väga ootamatu. Valus. Õpetlik. Ja muutis mu elu. Kardinaalselt. Ja nüüd saan öelda, et olen selle kogemuse eest tänulik.

EPILLi loomisel oli selge, et see ühendab kaks minu põhiväärtust – seismise inimeste õiguste eest ja teadlikkuse tõstmise vaimse tervise küsimustes. Siin ma olen, andes endast parima, et juhtida EPILLi ja läbi tegevuste avaldada olulist mõju inimeste elude muutmisel, samm sammu haaval.

Tanel Kiisla

juhatuse liige

Olen kohalik elanik Tallinnast ja motiveeriv isiksus, kes soovib jagada oma kogemusi psüühikahäiretest ning liikumisraskustest. Hetkel olen ka Haabersti Klubimaja liige ja töötaja ning püüan kaasa rääkida süsteemi parandamisel, eriti ravi kättesaadavuse ja liikumistakistuste teemadel, mis mõjutavad oluliselt minu iseseisvust, eriti bussiga liikumisel. Need takistused avaldavad otseselt negatiivset mõju mu vaimsele tervisele. Viimased 5-6 aastat olen pidanud võitlema depressiooni ja ärevushäiretega, mis on keeruline väljakutse nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Minu lugu kajastab elu liikumispuudega ja psüühikahäiretega inimesena, tuues esile igapäevaelu raskused ja väljakutsed.

Rasmus Taavet

juhatuse liige

Minu nimi on Rasmus Taavet. Olen tavaline inimene, kellel on enamikust pisut erinev aju. Tajun maailma omamoodi, “intensiivsemalt” ehk oleks parim sõna selle lühikirjelduseks.
Minu eesmärke EPILL´i juhatuse liikmena kirjeldab kõige paremini sõna muutmine. Soovin muuta psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste elu paremaks ning ilusamaks. See tähendab eelkõige ühiskonna suhtumiste muutmist. Abi ja toe kättesaadavamaks, kvaliteetsemaks ja kasutajasõbralikumaks muutmist ning veel paljude suurte ja väikeste asjade muutmist selles valdkonnas.
Kõige otsesem kokkupuude psüühikahäiretega on kindlasti isiklik kogemus, ajueripärad võivad psüühikahäireteks muutuda kui keskkond pole sobiv ning teadlikkust napib.

Triin Tasuja

juhatuse liige, antropoloog ja kogemuslugude projektikoordinaator

Olen liitunud EPILLiga selleks, et mõista ja arendada Eesti psüühikahäiretega seotud poliitilist ja eetilist maastikku. Kultuuriteaduste taustaga panustan liidu tegevusse humanitaarsema perspektiivi loomise ja pakkumisega. Psüühikahäireid näen eelkõige kui lugu inimese eripäradest, mille tõlgendamine nii teiste, kui ka isikliku kogemuse kaudu, on minu jaoks oluline väljakutse.

Heivi Paavo

juhatuse liige

Olen hooliv, oman empaatiavõimet. Meeldib inimesi kuulata ja toetada. Psüühikahäiretega inimestega kokkupuude ajal, kui õppisin Tallinna Ülikooli Eripedagoogika teaduskonnas (2012-2015). Lisaks praktikal olles ja tavaelus, paari sõbraga kokkupuutel.

Rõõmus nägu

Liikmed

  • 18 füüsilist isikut 
  • 3 juriidilist organisatsiooni –  MTÜd Hingerahu, Haabersti Klubimaja ja Eesti Autistide Liit

Toetajad:

Eeltöö EPill-i loomiseks kestis kaks aastat, millele aitasid kaasa järgnevad organisatsioonid: Haabersti Klubimaja, MTÜ Heaolu ja Taastumise Kool, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus, MTÜ Elu Dementsusega, MTÜ Hingerahu, Eesti ATH Liit, Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit, Söömishäirete Liit ja Kogemusnõustajate Koda.

Rahastajad

Koostööpartnerid: 

  • Sotsiaalministeerium (SOM)
  • Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda)
  • Vaimse Tervise Koalitsioon (VATEK)