Skip to content
Menu

Rahastus

EPill-i algkapital pärines 2020. aasta Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) strateegilise partnerluse projektist. Projekti eesmärk oli luua katusorganisatsioon psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste jaoks.

2023. aastal sai EPill rahastuse Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusvoorus. Strateegilised partnerid toetavad ministeeriumi valitsemisala tulemuseesmärkide saavutamist ning panustavad poliitika elluviimisse ja kujundamisse. EPill sai rahastuse projekti “Kogemus õpetab” teostamiseks, mis tagab tegevuste rahastamise kolmeks aastaks.

Projekti keskne eesmärk on luua kontseptsioon ja tegevusplaan kogemuslugude jagamiseks, et vähendada psüühikahäiretega ja vaimse tervise raskusi kogenud inimeste häbimärgistamist. Lisaks valmistatakse ette teema eestkõnelejaid ning luuakse bränding ja viiakse läbi laiaulatuslik turunduskampaania ning kaks kogemusseminar-konverentsi. Projekti käigus arendatakse ka koolitusprogramm tööandjatele, tervishoiu spetsialistidele ja avalikkusele.


Vaata ka:
https://www.sm.ee/asutus-ja-kontakt/asutus/strateegilised-partnerid