Skip to content
Menu
ePill-logo-nimega-valge-500x260px
ePill-logo-nimega-valge-500x260px

Liitu meiega

EPILLi liikmeks võivad astuda füüsilised ning juriidilised isikud, kes nõustuvad ühingu eesmärkidega ja täidavad põhikirjalisi sätteid.

Meie inimesed
Tegevused

EPILL kaitseb ja esindab psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste õigusi ja huve läbi järgmiste tegevuste:

Info levitamine

Koondame ja jagame olulist infot psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedasi puudutavate õiguste, teenuste ja taastumisvõimaluste kohta.

Elukvaliteedi tõstmine

Toetame psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti, suurendades teadlikkust ja pakkudes huvikaitset.

Seadusloome kaasamine

Osaleme aktiivselt psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste heaolu toetavas seadusloomes.

Ühiskonna teadlikkus

Suurendame teadlikkust psüühikahäiretest ühiskonnas, hõlmates ennetamist ja tekkepõhjuseid

Partnerlus tunnustatud organisatsioonidega

Oleme kaasatud ja tunnustatud partneriks riigile, kohalikele omavalitsustele ja teistele vaimse tervise valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele.

Teenuste kvaliteedi tagamine

Seisame teenuste ja ravi kättesaadavuse ning kvaliteedi eest, tagamaks parimat tuge psüühikahäiretega inimestele.

Väärtustav sõna- ja keeltekasutus

Toetame väärtustavat sõna- ja keelekasutust, seistes psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste väärtushinnangute eest.

Teenuste kvaliteedi tagamine

Seisame teenuste ja ravi kättesaadavuse ning kvaliteedi eest, tagamaks parimat tuge psüühikahäiretega inimestele.

Rõõmus nägu

Saamislugu

EPILL i loomislugu on tähenduslik. Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Liit loodi 10.oktoobril 2022.a., rahvusvahelisel vaimse tervise päeval, viie organisatsiooni esindaja poolt, kes kõik on psüühilise erivajadustega inimeste probleemide ja toetamisega erineval moel seotud.

Juhatus

EPILL juhatuse koosseisus on 6 liiget, kelle kõigil on kas isiklik kogemus psüühikahäiretega või kokkupuude psüühikahäiretega inimestega. Juhatuse liikmete huvid hõlmavad valmidust seista inimeste eest, kes seda vajavad, psüühikahäiretega inimeste elukeskkonna ..

Rahastus

EPILLi algkapital pärines 2020. aasta Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) strateegilise partnerluse projektist. Projekti eesmärk oli luua katusorganisatsioon psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste jaoks.

VÄÄRTUSED, mis toetavad meie tegevusi