Skip to content
Menu
ePill-logo-nimega-valge-500x260px
ePill-logo-nimega-valge-500x260px

Liitu meiega

Kas teadsid, et EPill-i liikmeks võib astuda igaüks, kes jagab meie kirge ja pühendumust ning seda vaatamata sellele, kas oled üksikisik või terve organisatsioon. Kui tunned, et meie eesmärgid kõnetavad Sind ja oled valmis järgima meie põhikirja, oled rohkem kui teretulnud liituma!

Liitu meiega ja saa osa meie rõõmsameelsest ja toetavast kogukonnast, kus iga liige on väärtuslik.

Koos saame teha suuri asju! 🤝💫

Meie inimesed
Tegevused
Psüühikahäiretest

EPill kaitseb ja esindab psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste õigusi ja huve läbi järgmiste tegevuste:

Info edastamine / Teadmiste jagamine

Koondame ja jagame olulist infot psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedasi puudutavate õiguste, teenuste ja taastumisvõimaluste kohta.

Elukvaliteedi tõstmine

Toetame psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti, suurendades teadlikkust ja pakkudes huvikaitset.

Seadusloomes osalemine

Osaleme aktiivselt psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste heaolu toetavas seadusloomes.

Ühiskonna teadlikkuse tõstmine

Suurendame teadlikkust psüühikahäiretest ühiskonnas, hõlmates ennetamist ja tekkepõhjuseid

Oleme partneriks tunnustatud organisatsioonidega

Oleme kaasatud ja tunnustatud partneriks riigile, kohalikele omavalitsustele ja teistele vaimse tervise valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele.

Ravi kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine

Seisame teenuste ja ravi kättesaadavuse ning kvaliteedi eest, tagamaks parimat tuge psüühikahäiretega inimestele.

Väärtustav sõna- ja keeltekasutus

Toetame väärtustavat sõna- ja keelekasutust, seistes psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste väärtushinnangute eest.

Rõõmus nägu

Saamislugu

EPill-i loomislugu on tähenduslik. Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liit loodi 10.oktoobril 2022.a., rahvusvahelisel vaimse tervise päeval, viie organisatsiooni esindaja poolt, kes kõik on psüühilise erivajadustega inimeste probleemide ja toetamisega erineval moel seotud.

Juhatus

EPill-i juhatuse koosseisus on 6 liiget, kelle kõigil on kas isiklik kogemus psüühikahäiretega või kokkupuude psüühikahäiretega inimestega. Juhatuse liikmete huvid hõlmavad valmidust seista inimeste eest, kes seda vajavad, psüühikahäiretega inimeste elukeskkonna ..

Rahastus

EPill-i algkapital pärines 2020. aasta Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) strateegilise partnerluse projektist. Projekti eesmärk oli luua katusorganisatsioon psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste jaoks.

VÄÄRTUSED, mis toetavad meie tegevusi

Siin saad tutvuda meie südamelähedaste põhiväärtustega, mis on ePill’i tegevuse alustalad. Need väärtused on meie igapäevase töö ja missiooni tuum ning aitavad meil luua kaasavat ja toetavat keskkonda kõigile

Need väärtused kujundavad meie tegevust ja aitavad luua positiivset mõju meie kogukonnale. Koos suundume helgema tuleviku poole! 💙